Ægroto dum anima est, spes est. (Erasmus, Adages, 2.4.12)

17 Mart 2010 Çarşamba

alıntılar #2

3/17/2010 02:33:00 ÖS Posted by mistrafantastic , , , , No comments
Herkesin birbiriyle kucaklaştığı şu bayram gününde ne ona kollarını uzatacak bir yakını kalmıştı dünyada, ne de sevgilisinden bir haber vardı. Edirne sahrasında elpençe hizmet bekleyen baş alıp baş verir yeniçeriler, atları sırtında rüzgâra meydan okuyan akıncılar ve nihayet Anadolu ve Rumeli askerlerinin güzidelerinden oluşan 300 bin kişilik ordunun kıldığı bayram namazından sonra Ordu-yı Hümayun'da üç yüz bin sevinçli hikaye yaşanmaya başlanmıştı, ama onun hikâyesinde bir küçücük gülümseme bile yoktu. Herkesin coşkuyla kutladığı bayram sevinci onun ancak yalnızlık ve matemini belirginleştirmiş, belki içindeki acıyı çoğaltmıştı. Bu gerçeği vurgulamak üzere "Matem ehlinin sürûr-ı ıyd yasın arttırır" * dizesini o gün söyledi.

Aşkname, İskender Pala.

* Dize Aşkî'ye aittir.

0 yorum:

Yorum Gönder