ikinci tekil şahsın karaciğerinden bir kadın

İkinci tekil şahsın karaciğerinden bir kadın: 
Kara gözlü, karakaşlı, kara saçlı, 
İntizar ömrü avare 
Manidar kâmil insan, 
Ve rüçhan bir inziva. 

Muhteviyatı yek mecazî, 
Kalemden gelme. 
Elindeki sevgi nispi, 
Muhteviyatı kısmî. 

Nevâ inzivadan haykıran 
Fezalara ask-i berhaneyi taşıdım! 
Muhtevîyim; 
Lal mi oldu elem-i aşk hazanda 
Yok mu bana bir devâ! 
Lisan-ı halim müspet, 
Ervahim iki büklüm…

Reply to this post

Yorum Gönder