tanrısal bir sessizlik

şimdi bana 60 saniye ve yukarıya açılmış eller gerek.

upuzun bir nota sonuna kadar gitmektir. sonuna kadar gitmek geride bir şeyler bırakmayı göze almaktır. göze almak katlanabileceğini sanmaktır. sanmak yanılma ihtimalini unutmaktır. unutmak güzel bir hayaldir. hayaller gerçeklerin yansımasıdır. yansıma kabullenmekte zorlanmaktır. zorlanmak içinden bir şeyleri kopartır. koparmak çekip almaktır. almak sahiplik iddiasıdır. sahiplik sadece uzun süren kira dönemidir. dönem sabit bir çizgidir. her çizgi binlerce noktadan oluşur. her nokta bir "es"tir. her "es" upuzun bir notanın ardından gelir.

insan hayatı upuzun bir bir notadır. ölüm sondaki estir. böylece çevrim tamamlanır.

p.s: bu yazı selman bayer'e ithaf edilmiştir.

Reply to this post

Yorum Gönder